Techniki pamięciowe dla dorosłych, część I (32 godz.)

Kurs 4-miesięczny, spotkania raz w tygodniu po 2h przez 16 tygodni.
Kurs prowadzony jest w formie stacjonarnej oraz w formie on-line.

Pełny kurs składa się z dwóch poziomów: podstawowego (część I) i zaawansowanego (część II).

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów. Każde spotkanie składa się z 3 części: teoria, praktyka, gimnastyka umysłu.

Część teoretyczna zawiera:

 • Informacje na temat pracy mózgu
 • Teorię na temat pamięci
 • Omówienie procesów zapamiętywania
 • Teorię dotyczącą technik pamięciowych
  •     Zakładki Liczbowe
  •     Zakładki Osobiste
  •     Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
  •     Piktogramy
  •     Mapy Myśli
  •     Pokój Rzymski
  •     Teoria Słów Zastępczych
  •     Zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk
  •     akronimy, akrostychy, rymowanki

Część praktyczna zawiera:

 • przykłady zastosowania każdej z ww. technik pamięciowych
 • ćwiczenie i doskonalenie poznanych technik pamięciowych

Gimnastyka umysłu zawiera:

 • ćwiczenia kreatywności i wyobraźni
 • ćwiczenia koordynujące pracę prawej i lewej półkuli mózgu (ruchy naprzemienne)
 • ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
 • ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe

Twoje korzyści:

 • Poznasz 9  technik pamięciowych (Zakładki Liczbowe, Zakładki Osobiste, Łańcuchową Metodę Zapamiętywania, Piktogramy, Mapy Myśli, Pokój Rzymski, Technikę Słów Zastępczych, zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk, akronimy, akrostychy, rymowanki)
 • Dowiesz się jak działa pamięć
 • Nauczysz się co jest dobre dla Twojego mózgu
 • Zyskasz umiejętność szybkiego zapamiętywania dowolnych ciągów informacji i różnorodnych danych
  • w zadanej kolejności
  • z uwzględnieniem pozycji danej informacji
 • Będziesz bardziej kreatywny
 • Rozbudzisz swoją wyobraźnię
 • Nawet bez stosowania technik pamięciowych Twoja pamięć i sprawność myślenia będzie lepsza