Kursy pamięci

KURSY, on-line i stacjonarne (32-godzinne)

Kurs prowadzony jest na dwóch poziomach: podstawowym (część 1) i zaawansowanym (część 2). Poziom podstawowy przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać techniki pamięciowe. Poziom zaawansowany wymaga znajomości technik pamięciowych, koncentruje się na ich doskonaleniu oraz wprowadza największą technikę pamięciową Główny System Pamięciowy (zapamiętywanie dowolnie długich liczb).

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów. Każde spotkanie składa się z nastepujących części:

 • teoria na temat pracy mózgu, pamięci, procesów zapamiętywania lub teoria dot. konkretnej techniki pamięciowej
 • ćwiczenie i doskonalenie technik pamięciowych
 • ćwiczenia odprężające dla mózgu
 • ćwiczenia kreatywności i wyobraźni
 • ćwiczenia koordynujące pracę lewej i prawej półkuli mózgowej.
 • gimnastyka umysłu
  • ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
  • ćwiczenia rozpraszające

Techniki pamięciowe dla dorosłych, część 1
(32 godz,  16 spotkań raz w tygodniu po 2 godz.)

Podstawowe techniki pamięciowe:

 • Skojarzenia
 • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
 • Mapy Myśli (planowanie prezentacji, szybkie notowanie)
 • Pokój Rzymski
 • Zakładki Liczbowe
 • Zakładki Osobiste
 • Technika Słów Zastepczych
 • zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk
 • kreatywne i twórcze myślenie

Trening szczególnie polecany studentom, doktorantom, pracownikom naukowym oraz wszystkim osobom, które świadomie kształtują swój rozwój, wszystkim chcącym zwiększyć i przedłużyć sprawność swojego mózgu, nastawionym na rozwój i nowe, ciekawe doświadczenia. Szczegóły

Techniki pamięciowe dla dorosłych, część 2
(32 godz,  16 spotkań raz w tygodniu po 2 godz.)

 • Główny System Pamięciowy (zapamiętywanie liczb)
 • Doskonalenie technik pamięciowych
  • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
  • Mapy Myśli (planowanie prezentacji, szybkie notowanie)
  • Pokój Rzymski
  • Zakładki Liczbowe
  • Zakładki Osobiste
  • Technika Słów Zastepczych
  • zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk

Doskonalący trening dla zaawansowanych, szczególnie polecany studentom, doktorantom, pracownikom naukowym oraz wszystkim osobom, które świadomie kształtują swój rozwój, wszystkim chcącym zwiększyć i przedłużyć sprawność swojego mózgu, nastawionym na rozwój i nowe, ciekawe doświadczenia. Szczegóły

Techniki pamięciowe dla dorosłych, część 3
(32 godz,  16 spotkań raz w tygodniu po 2 godz.)

 • Rozszerzenie Głównego Systemu Pamięciowego (zapamiętywanie liczb trzycyfrowych)
 • Zakładki alfabetyczne
 • Doskonalenie technik pamięciowych
  • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
  • Mapy Myśli (planowanie prezentacji, szybkie notowanie)
  • Pokój Rzymski
  • Zakładki Liczbowe
  • Zakładki Osobiste
  • Technika Słów Zastepczych
  • zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk

Doskonalący trening dla zaawansowanych, szczególnie polecany studentom, doktorantom, pracownikom naukowym oraz wszystkim osobom, które świadomie kształtują swój rozwój, wszystkim chcącym zwiększyć i przedłużyć sprawność swojego mózgu, nastawionym na rozwój i nowe, ciekawe doświadczenia. Szczegóły

KURSY KRÓTKIE, on-line i stacjonarne (6 i 8-godzinne)
w trybie weekendowym: 2 x 4 godz. lub 2 x 3 godz. (sb. i nd.)

1. Techniki pamięciowe dla początkujących (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Zakładki Liczbowe + Zakładki Osobiste + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • szybkie zapamiętywanie różnorodnych danych w określonej kolejności
 • gimnastyka pamięci
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

Szczegóły

2. Mapy Myśli (6 godz.)

Techniki pamięciowe: Mapy Myśli

 • uświadomienie procesów zachodzących podczas analizowania informacji  w notowaniu, planowaniu, organizowaniu
 • nauka techniki Mapy Myśli
 • wyćwiczenie praktycznych zastosowań Map Myśli w następujących zakresach:
  • notowanie
  • planowanie pracy i procesów
  • przygotowanie wystąpień publicznych
  • zapamiętywanie informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

3. Pokój Rzymski (6 godz.)

Techniki pamięciowe: Pokój Rzymski + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • uświadomienie procesów zachodzących podczas zapamiętywania i wydobywania informacji
 • nauka technik pamięciowych, które usprawniają procesy zapamiętywania.
  • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
  • Pokój Rzymski
 • wyćwiczenie praktycznych zastosowań technik pamięciowych
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • uświadomienie roli emocji w procesie zapamiętywania (myślenie pozytywne)
 • ćwiczenie koncentracji  uwagi
 • ćwiczenie  wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

4. Biznes i nauka (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Mapy Myśli + Pokój Rzymski + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • plany biznesowe
 • kreatywne i twórcze myślenie
 • planowanie prezentacji i przemówień
 • planowanie prac pisemnych (doktoraty, magisterki, opowiadania)
 • szybkie notowanie
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

5. Twarze i języki (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Technika Słów Zastępczych + Technika Zapamiętywania Twarzy + Łańcuchowa  Metoda Zapamiętywania

 • zapamiętywanie trudnych słów (np. terminów naukowych, nazw leków, zagranicznych miejscowości)
 • zapamiętywanie słownictwa w dowolnym języku
 • zapamiętywanie twarzy i nazwisk nowopoznanych osób
 • zapamiętywanie imion i nazwisk
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

6. Mistrz pamięci (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Główny System Pamięciowy 1-30 + Fonetyczny Alfabet Cyfrowy + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • wprowadzenie do największej techniki pamięciowej
 • zapamiętywanie wszelkich danych liczbowych: dat, nr telefonów, nr kont, NIP-ów, PIN-ów, wymiarów sprzętów, ubrań itp.
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

 

Nauka szybkiego zapamiętywania dla firm

Firmy, które dbają o rozwój osobisty swoich pracowników wygrywają podwójnie. Po pierwsze pracownicy, którzy dzięki pracodawcy korzystają z możliwości doskonalenia się są pracownikami zadowolonymi, a po drugie ich miękkie umiejętności rozwijane w trakcie tych kursów dają twarde przełożenie na kreatywność i wydajność w pracy. Prezentujemy zatem ciekawe kursy dla pracowników Państwa firm:

Jednodniowe kursy on-line:

1. Techniki pamięciowe w biznesie (grupy do 10 osób, zajęcia on-line w godz. 9:00 – 14:00)

Kurs wprowadzający w świat technik pamięciowych.
W programie kursu wiedza na temat zapamiętywania i pracy mózgu pozwalająca lepiej wykorzystać jego potencjał oraz 3 techniki pamięciowe (Zakładki Osobiste, Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania, Zakładki Liczbowe).
Kurs przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć możliwości własnej pamięci.

 

 

 

2. Notowanie, planowanie, zapamiętywanie przy pomocy Mapy Myśli (grupy do 10 osób, zajęcia on-line w godz. 9:00 – 14:00)

Kurs ukierunkowany na wykorzystanie mnemotechniki Mapy Myśli. W programie kursu różne zastosowania techniki Mapy Myśli:
– syntetyczne notowanie
– planowanie procesów/produktów/usług/przemówień/prezentacji
– zapamiętywanie informacji

Kurs przeznaczony dla osób, które projektują nowe usługi lub produkty, osób wygłaszających przemówienia/prezentacje oraz dla tych, którzy chcieliby przyswajać więcej informacji.

Techniki zapamiętywania dla seniorów

Dla seniorów przygotowaliśmy bogatą ofertę szkoleń z technik pamięciowych. Realizujemy je stacjonarnie i on-line w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Centrach Kultury i w naszej placówce.

 1. Kurs technik pamięciowych dla seniorów, cz. I (S1), kurs obejmujący 16 spotkań, spotkania odbywają się najczęściej  raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, grupy 10-12 osób)

Kurs wprowadzający w świat technik pamięciowych skrojony specjalnie dla seniorów. Odpowiada na potrzebę radzenia sobie z kłopotami z pamięcią. Rozwija umiejętności zapamiętywania dowolnych informacji. Trenujemy podstawowe techniki pamięciowe (Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania, Zakładki Osobiste, Pokój Rzymski, Zakładki Liczbowe, Mapy Myśli, Technika Słów Zastępczych, zapamiętywanie osób).

 

 1. Kurs technik pamięciowych dla seniorów cz. II (S2) kurs obejmujący 16 spotkań, spotkania odbywają się najczęściej  raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, grupy 10-12 osób)

Wstęp do Głównego Systemu Pamięciowego, czyli techniki pomagającej zapamiętywać liczby. Mnóstwo ciekawych i rozwijających ćwiczeń i wiele okazji do rozbudowania umiejętności zapamiętywania liczb.

 

 1. Kurs technik pamięciowych dla seniorów cz. III (S3) kurs obejmujący 16 spotkań, spotkania odbywają się najczęściej  raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, grupy 10-12 osób)

Sposób na zapamiętywanie liczb, czyli Główny System Pamięciowy, to okazja to wielu ciekawych ćwiczeń i stymulowania mózgu. Umiejętności zawarte w tej części programu pozwolą na niezwykły skok wydajności mózgu  i rozwój pamięci.

 

 1. Kurs technik pamięciowych dla seniorów cz. IV (S4) kurs obejmujący 16 spotkań, spotkania odbywają się najczęściej  raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, grupy 10-12 osób)

Poziom zaawansowany dostępny dla każdego (oczywiście dla każdego, kto przeszedł przez wszystkie poprzednie części programu). Swobodne zastosowanie technik pamięciowych oraz używanie kilku technik jednocześnie daje dużą swobodę w zapamiętywaniu oraz w przypominaniu sobie dowolnych informacji.

5. Kurs technik pamięciowych dla seniorów cz. V (S5) kurs obejmujący 16 spotkań, spotkania odbywają się najczęściej  raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, grupy 10-12 osób)

Poziom mistrzowski rozwijający i utrwalający poznane wcześniej techniki pamięciowe. Kurs skupia się na łączeniu kilku technik oraz samodzielny wybór techniki do poszczególnych zadań. Poziom trudności ćwiczeń jest wyższy niż na poprzednich kursach i wymaga więcej koncentracji i skupienia.

6. Kurs technik pamięciowych dla seniorów cz. VI (S6) kurs obejmujący 16 spotkań, spotkania odbywają się najczęściej  raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, grupy 10-12 osób)

Poziom arcymistrzowski rozwijający i utrwalający poznane wcześniej techniki pamięciowe. Kurs skupia się na łączeniu kilku technik oraz samodzielny wybór techniki do poszczególnych zadań. Poziom 6. zawiera rozszerzenie Głównego Systemu Pamięciowego pozwalające na jeszcze sprawniejsze zapamiętywanie liczb.

 

 

Zapraszamy osoby indywidualne oraz placówki skupiające seniorów.

Zajęcia dla osób indywidualnych organizujemy w wersji on-line na platformie videokonferencyjnej Zoom.
Pomagamy w zainstalowaniu i skonfigurowaniu programu oraz połączeniu z trenerem. Chętnych zapraszamy do kontaktu (biuro@akademiapamieci.pl, tel.:601 61 63 68, Messenger:akademiapamieci). Zajęcia rozpoczynają się po zebraniu 10-osobowej grupy.

Zainteresowane placówki prosimy o kontakt w kwestii ustalenia miejsca i terminu zajęć (biuro@akademiapamieci.pl, tel.:508 089 836, Messenger:akademiapamieci). Sugerujemy zebranie grup 10-12 osobowych w przypadku zajęć stacjonarnych i max. 10-osobowych w przypadku zajeć on-line.

 

 

Kurs zapamiętywania dla młodzieży

Kurs zapamiętywania dla młodzieży od 13 do 17 lat prowadzony jest na dwóch poziomach: podstawowym (część 1) i zaawansowanym (część 2). Poziom podstawowy przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać techniki pamięciowe. Poziom zaawansowany wymaga znajomości technik pamięciowych, koncentruje się na ich doskonaleniu oraz wprowadza największą technikę pamięciową Główny System Pamięciowy (zapamiętywanie dowolnie długich liczb).

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów. Każde spotkanie składa się z następujących części:

 • teoria na temat pracy mózgu, pamięci, procesów zapamiętywania lub teoria dot. konkretnej techniki pamięciowej
 • ćwiczenie i doskonalenie technik pamięciowych
 • ćwiczenia odprężające dla mózgu
 • ćwiczenia kreatywności i wyobraźni
 • ćwiczenia koordynujące pracę lewej i prawej półkuli mózgowej.
 • gimnastyka umysłu
  • ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
  • ćwiczenia rozpraszające
  • ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe

Techniki pamięciowe dla młodzieży, część 1
(32 godz,  16 spotkań raz w tygodniu po 2 godz.)

Podstawowe techniki pamięciowe:

 • Skojarzenia
 • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
 • Mapy Myśli (planowanie prezentacji, szybkie notowanie)
 • Pokój Rzymski
 • Zakładki Liczbowe
 • Zakładki Osobiste
 • Technika Słów Zastępczych
 • kreatywne i twórcze myślenie

Trening szczególnie polecany ósmoklasistom oraz uczniom szkół średnich, którzy chcą bardziej efektywnie się uczyć i przyswajać nowe informacje. Szczegóły

Techniki pamięciowe dla młodzieży, część 2
(32 godz,  16 spotkań raz w tygodniu po 2 godz.)

Podstawowe techniki pamięciowe:

 • Główny System Pamięciowy (zapamiętywanie liczb)
 • Doskonalenie technik pamięciowych
  • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
  • Mapy Myśli (planowanie prezentacji, szybkie notowanie)
  • Pokój Rzymski
  • Zakładki Liczbowe
  • Zakładki Osobiste
  • Technika Słów Zastępczych
  • zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk

Doskonalący trening dla zaawansowanych, szczególnie polecany uczniom szkół średnich i studentom nastawionym na rozwój i nowe, ciekawe doświadczenia, którzy chcą nauczyć się zapamiętywania dowolnie długich liczb oraz udoskonalić poznane już techniki pamięciowe. Szczegóły

Kurs zapamiętywania – zajęcia indywidualne

Osobom, które wolą pracę indywidualną, oferujemy kursy dedykowane. Można zamówić dowolny z oferowanych kursów dla dorosłych, młodzieży lub dla dzieci.

Przygotowujemy również do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych (kurs dostosowany jest do potrzeb w ustalonym indywidualnie harmonogramie).

Zajęcia z układania Kostki Rubika

Układanie kostki Rubika dla początkujących i zaawansowanych niezależnie od wieku prowadzone zarówno stacjonarnie jak i on-line z wieloletnim praktykiem w tej dziedzinie – Michałem Bogdanem.
Każdy może nauczyć się jak układać kostkę Rubika. W Akademii Pamięci można nauczyć się po prostu jak szybko ją układać. Ubocznym zyskiem będzie wyrobienie lepszej koncentracji. Można  też doskonalić swoje umiejętności idąc dalej. Trener jest specjalistą w układaniu wielu kostek w specyficznej konkurencji, w której układa się wiele kostek bez patrzenia (multiblind). Zajęcia głównie indywidualne, w przypadku gdy zgłoszą się 2, 3, 4 osoby możemy utworzyć mikrogrupę.

Terminarz kursów dla młodzieży (2023)

Techniki Pamięciowe dla młodzieży cz. I
On-line, wtorek 18:00 – 20:00, w trakcie trwania
On-line, wtorek 18:00 – 20:00, start 19 września

Terminarz kursów dla dorosłych (2023)

Techniki Pamięciowe w biznesie
On-line, wtorek 9:00 – 14:00, 9 maja
On-line, poniedziałek 9:00 – 14:00, 15 maja
On-line, poniedziałek 9:00 – 14:00, 22 maja
On-line, poniedziałek 9:00 – 14:00, 5 czerwca
On-line, czwartek 9:00 – 14:00, 29 czerwca

Mapy Myśli – Narzędzie do planowania
On-line, poniedziałek 9:00 – 14:00, 26 czerwca

Techniki Pamięciowe dla dorosłych cz. I
On-line, czwartek 18:00 – 20:00, w trakcie trwania
On-line, poniedziałek 18:00 – 20:00, start 25 września
On-line, wtorek 18:00 – 20:00, start 26 września

Techniki Pamięciowe dla dorosłych cz. II
On-line, poniedziałek 18:00 – 20:00, w trakcie trwania
On-line, czwartek 18:00 – 20:00, start 28 września

Terminarz kursów dla seniorów (2023)

Techniki Pamięciowe dla seniorów cz. I
On-line, wtorek 10:30 – 12:00, w trakcie trwania
Amazonki IZI, Warszawa, wtorek 17:00 – 18:30, w trakcie trwania
OK, Brwinów, czwartek 12:00 – 13:30, w trakcie trwania
Centrum Onkologii, Warszawa, piątek 16:00 – 18:00, w trakcie trwania
Fundacja EVA, Warszawa, piątek 12:00 – 13:30, w trakcie trwania

Techniki Pamięciowe dla seniorów cz. II
OK, Brwinów, czwartek 13:45 – 15:15, w trakcie trwania
NOK, Nadarzyn, piątek 9:00 – 10:30, w trakcie trwania

Techniki Pamięciowe dla seniorów cz. IV
CK Łowicka, Warszawa, środa 10:50 – 12:20, w trakcie trwania

Techniki Pamięciowe dla seniorów cz. V
NOK, Nadarzyn, środa 8:30 – 10:00, w trakcie trwania
CKiIO, Podkowa Leśna, środa 13:15 – 14:45, w trakcie trwania

Techniki Pamięciowe dla seniorów cz. VI
CK, Grodzisk Maz., poniedziałek 12:00 – 13:30, w trakcie trwania
On-line, czwartek 9:00 – 10:30, w trakcie trwania

Możliwe jest stworzenie grupy w innych terminach i lokalizacjach, prosimy o zgłoszenia.

Zapisz się

Wyszkoliliśmy już 3000 osób.

Rozwijaj poczucie własnej wartości oparte na solidnych podstawach wiedzy i umiejętności.

Masz pytania?

Napisz do nas!

  Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych w celu kontaktu z firmą Akademia Pamięci Iwona Kacprzak.