Kursy pamięci

KURSY, on-line i stacjonarne (32-godzinne)

Kurs prowadzony jest na dwóch poziomach: podstawowym (część 1) i zaawansowanym (część 2). Poziom podstawowy przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać techniki pamięciowe. Poziom zaawansowany wymaga znajomości technik pamięciowych, koncentruje się na ich doskonaleniu oraz wprowadza największą technikę pamięciową Główny System Pamięciowy (zapamiętywanie dowolnie długich liczb).

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów. Każde spotkanie składa się z nastepujących części:

 • teoria na temat pracy mózgu, pamięci, procesów zapamiętywania lub teoria dot. konkretnej techniki pamięciowej
 • ćwiczenie i doskonalenie technik pamięciowych
 • ćwiczenia odprężające dla mózgu
 • ćwiczenia kreatywności i wyobraźni
 • ćwiczenia koordynujące pracę lewej i prawej półkuli mózgowej.
 • gimnastyka umysłu
  • ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
  • ćwiczenia rozpraszające

Techniki pamięciowe dla dorosłych, część 1
(32 godz,  16 spotkań raz w tygodniu po 2 godz.)

Podstawowe techniki pamięciowe:

 • Skojarzenia
 • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
 • Mapy Myśli (planowanie prezentacji, szybkie notowanie)
 • Pokój Rzymski
 • Zakładki Liczbowe
 • Zakładki Osobiste
 • Technika Słów Zastepczych
 • zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk
 • kreatywne i twórcze myślenie

Trening szczególnie polecany studentom, doktorantom, pracownikom naukowym oraz wszystkim osobom, które świadomie kształtują swój rozwój, wszystkim chcącym zwiększyć i przedłużyć sprawność swojego mózgu, nastawionym na rozwój i nowe, ciekawe doświadczenia. Szczegóły

Techniki pamięciowe dla dorosłych, część 2
(32 godz,  16 spotkań raz w tygodniu po 2 godz.)

 • Główny System Pamięciowy (zapamiętywanie liczb)
 • Doskonalenie technik pamięciowych
  • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
  • Mapy Myśli (planowanie prezentacji, szybkie notowanie)
  • Pokój Rzymski
  • Zakładki Liczbowe
  • Zakładki Osobiste
  • Technika Słów Zastepczych
  • zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk

Doskonalący trening dla zaawansowanych, szczególnie polecany studentom, doktorantom, pracownikom naukowym oraz wszystkim osobom, które świadomie kształtują swój rozwój, wszystkim chcącym zwiększyć i przedłużyć sprawność swojego mózgu, nastawionym na rozwój i nowe, ciekawe doświadczenia. Szczegóły

KURSY KRÓTKIE, on-line i stacjonarne (6 i 8-godzinne)
w trybie weekendowym: 2 x 4 godz. lub 2 x 3 godz. (sb. i nd.)

1. Techniki pamięciowe dla początkujących (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Zakładki Liczbowe + Zakładki Osobiste + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • szybkie zapamiętywanie różnorodnych danych w określonej kolejności
 • gimnastyka pamięci
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

Szczegóły

2. Mapy Myśli (6 godz.)

Techniki pamięciowe: Mapy Myśli

 • uświadomienie procesów zachodzących podczas analizowania informacji  w notowaniu, planowaniu, organizowaniu
 • nauka techniki Mapy Myśli
 • wyćwiczenie praktycznych zastosowań Map Myśli w następujących zakresach:
  • notowanie
  • planowanie pracy i procesów
  • przygotowanie wystąpień publicznych
  • zapamiętywanie informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

3. Pokój Rzymski (6 godz.)

Techniki pamięciowe: Pokój Rzymski + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • uświadomienie procesów zachodzących podczas zapamiętywania i wydobywania informacji
 • nauka technik pamięciowych, które usprawniają procesy zapamiętywania.
  • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
  • Pokój Rzymski
 • wyćwiczenie praktycznych zastosowań technik pamięciowych
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • uświadomienie roli emocji w procesie zapamiętywania (myślenie pozytywne)
 • ćwiczenie koncentracji  uwagi
 • ćwiczenie  wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

4. Biznes i nauka (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Mapy Myśli + Pokój Rzymski + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • plany biznesowe
 • kreatywne i twórcze myślenie
 • planowanie prezentacji i przemówień
 • planowanie prac pisemnych (doktoraty, magisterki, opowiadania)
 • szybkie notowanie
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

5. Twarze i języki (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Technika Słów Zastępczych + Technika Zapamiętywania Twarzy + Łańcuchowa  Metoda Zapamiętywania

 • zapamiętywanie trudnych słów (np. terminów naukowych, nazw leków, zagranicznych miejscowości)
 • zapamiętywanie słownictwa w dowolnym języku
 • zapamiętywanie twarzy i nazwisk nowopoznanych osób
 • zapamiętywanie imion i nazwisk
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

6. Mistrz pamięci (8 godz.)

Techniki pamięciowe: Główny System Pamięciowy 1-30 + Fonetyczny Alfabet Cyfrowy + Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania

 • wprowadzenie do największej techniki pamięciowej
 • zapamiętywanie wszelkich danych liczbowych: dat, nr telefonów, nr kont, NIP-ów, PIN-ów, wymiarów sprzętów, ubrań itp.
 • zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie wyobraźni
 • ćwiczenie kreatywności

 

Nauka szybkiego zapamiętywania dla firm

Firmy, które dbają o rozwój osobisty swoich pracowników wygrywają podwójnie. Po pierwsze pracownicy, którzy dzięki pracodawcy korzystają z możliwości doskonalenia się są pracownikami zadowolonymi, a po drugie ich miękkie umiejętności rozwijane w trakcie tych kursów dają twarde przełożenie na kreatywność i wydajność w pracy. Prezentujemy zatem ciekawe kursy dla pracowników Państwa firm:

 1. Techniki pamięciowe ( kurs roczny obejmujący 30 spotkań, spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny zegarowe, grupy 6-10 osób)

Rozwój osobisty dorosłego człowieka to coraz częściej uświadamiana potrzeba ludzi ,dla których zarówno sfera zawodowa jak i ich życie prywatne  niosą nowe ciekawe wyzwania.  Lawinowo rosnąca ilość informacji, które współczesny człowiek musi zapamiętać skłania nas do poszukiwania sposobów w jaki moglibyśmy szybko i skutecznie uporać się z kolejnymi porcjami wiedzy. Opracowany przez nas program odkryje przed Tobą sposoby, dzięki którym fala informacji do zapamiętania nie będzie utrapieniem, ale ciekawym, stymulującym doświadczeniem. Techniki pamięciowe które stosujemy w naszym kursie dadzą Ci wszechstronne przygotowanie do zapamiętywania różnorodnych informacji. Pokażemy jak wiele zastosowań mają one zarówno w Twojej pracy jak i życiu osobistym.

Techniki zapamiętywania dla seniorów

Dla seniorów przygotowaliśmy bogatą ofertę szkoleń z technik pamięciowych. Realizujemy je stacjonarnie i on-line w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Centrach Kultury i w naszej placówce.

 1. Kurs technik pamięciowych dla seniorów, cz. I (S1), kurs obejmujący 16 spotkań, spotkania odbywają się najczęściej  raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, grupy 10-12 osób)

Kurs wprowadzający w świat technik pamięciowych skrojony specjalnie dla seniorów. Odpowiada na potrzebę radzenia sobie z kłopotami z pamięcią. Rozwija umiejętności zapamiętywania dowolnych informacji. Trenujemy podstawowe techniki pamięciowe (Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania, Zakładki Osobiste, Pokój Rzymski, Zakładki Liczbowe, Mapy Myśli, Technika Słów Zastępczych, zapamiętywanie osób).

 

 1. Kurs technik pamięciowych dla seniorów cz. II (S2) kurs obejmujący 16 spotkań, spotkania odbywają się najczęściej  raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, grupy 10-12 osób)

Wstęp do Głównego Systemu Pamięciowego, czyli techniki pomagającej zapamiętywać liczby. Mnóstwo ciekawych i rozwijających ćwiczeń i wiele okazji do rozbudowania umiejętności zapamiętywania liczb.

 

 1. Kurs technik pamięciowych dla seniorów cz. III (S3) kurs obejmujący 16 spotkań, spotkania odbywają się najczęściej  raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, grupy 10-12 osób)

Sposób na zapamiętywanie liczb, czyli Główny System Pamięciowy, to okazja to wielu ciekawych ćwiczeń i stymulowania mózgu. Umiejętności zawarte w tej części programu pozwolą na niezwykły skok wydajności mózgu  i rozwój pamięci.

 

 1. Kurs technik pamięciowych dla seniorów cz. IV (S4) kurs obejmujący 16 spotkań, spotkania odbywają się najczęściej  raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, grupy 10-12 osób)

Poziom mistrzowski dostępny dla każdego (oczywiście dla każdego, kto przeszedł przez wszystkie poprzednie części programu). Swobodne zastosowanie technik pamięciowych oraz używanie kilku technik jednocześnie daje dużą swobodę w zapamiętywaniu oraz w przypominaniu sobie dowolnych informacji.

5. Kurs technik pamięciowych dla seniorów cz. V (S5) kurs obejmujący 16 spotkań, spotkania odbywają się najczęściej  raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny, grupy 10-12 osób)

Poziom mistrzowski rozwijający i utrwalający poznane wcześniej techniki pamięciowe. Kurs skupia się na łączeniu kilku technik oraz samodzielny wybór techniki do poszczególnych zadań. Poziom trudności ćwiczeń jest wyższy niż na poprzednich kursach i wymaga więcej koncentracji i skupienia.

 

 

Zapraszamy osoby indywidualne oraz placówki skupiające seniorów.

Zajęcia dla osób indywidualnych organizujemy w wersji on-line na platformie videokonferencyjnej Zoom.
Pomagamy w zainstalowaniu i skonfigurowaniu programu oraz połączeniu z trenerem. Chętnych zapraszamy do kontaktu (biuro@akademiapamieci.pl, tel.:601 61 63 68, Messenger:akademiapamieci). Zajęcia rozpoczynają się po zebraniu 10-osobowej grupy.

Zainteresowane placówki prosimy o kontakt w kwestii ustalenia miejsca i terminu zajęć (biuro@akademiapamieci.pl, tel.:508 089 836, Messenger:akademiapamieci). Sugerujemy zebranie grup 10-12 osobowych w przypadku zajęć stacjonarnych i max. 10-osobowych w przypadku zajeć on-line.

 

 

Kurs zapamiętywania dla młodzieży

Kurs prowadzony jest na dwóch poziomach: podstawowym (część 1) i zaawansowanym (część 2). Poziom podstawowy przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać techniki pamięciowe. Poziom zaawansowany wymaga znajomości technik pamięciowych, koncentruje się na ich doskonaleniu oraz wprowadza największą technikę pamięciową Główny System Pamięciowy (zapamiętywanie dowolnie długich liczb).

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów. Każde spotkanie składa się z następujących części:

 • teoria na temat pracy mózgu, pamięci, procesów zapamiętywania lub teoria dot. konkretnej techniki pamięciowej
 • ćwiczenie i doskonalenie technik pamięciowych
 • ćwiczenia odprężające dla mózgu
 • ćwiczenia kreatywności i wyobraźni
 • ćwiczenia koordynujące pracę lewej i prawej półkuli mózgowej.
 • gimnastyka umysłu
  • ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
  • ćwiczenia rozpraszające
  • ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe

Techniki pamięciowe dla młodzieży, część 1
(32 godz,  16 spotkań raz w tygodniu po 2 godz.)

Podstawowe techniki pamięciowe:

 • Skojarzenia
 • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
 • Mapy Myśli (planowanie prezentacji, szybkie notowanie)
 • Pokój Rzymski
 • Zakładki Liczbowe
 • Zakładki Osobiste
 • Technika Słów Zastępczych
 • kreatywne i twórcze myślenie

Trening szczególnie polecany ósmoklasistom oraz uczniom szkół średnich, którzy chcą bardziej efektywnie się uczyć i przyswajać nowe informacje. Szczegóły

Techniki pamięciowe dla młodzieży, część 2
(32 godz,  16 spotkań raz w tygodniu po 2 godz.)

Podstawowe techniki pamięciowe:

 • Główny System Pamięciowy (zapamiętywanie liczb)
 • Doskonalenie technik pamięciowych
  • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
  • Mapy Myśli (planowanie prezentacji, szybkie notowanie)
  • Pokój Rzymski
  • Zakładki Liczbowe
  • Zakładki Osobiste
  • Technika Słów Zastępczych
  • zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk

Doskonalący trening dla zaawansowanych, szczególnie polecany uczniom szkół średnich i studentom nastawionym na rozwój i nowe, ciekawe doświadczenia, którzy chcą nauczyć się zapamiętywania dowolnie długich liczb oraz udoskonalić poznane już techniki pamięciowe. Szczegóły

Techniki pamięciowe – kurs zapamiętywania dla dzieci

Od 2009 r. Akademia Pamięci (wcześniej „Nasze Skarby”) prowadzi kursy dla dzieci w wieku 8-13 lat.

LEO MANIAK

Dzieci w wieku 8-13 lat, 2 grupy wiekowe: 8-10 i 11-13 lat, spotkania 1 raz w tygodniu po 120 minut, 30 spotkań (60 godzin zajęć) w roku – grupy od 5 do  max. 10 osób.

Zajęcia prowadzimy w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim oraz on-line. Możliwe jest stworzenie grup w innych lokalizacjach. Prosimy o zgłoszenia.

W oparciu o program szkoły podstawowej pokazujemy konkretne metody skutecznego przyswajania wiedzy. Wszechstronny rozwój kompetencji dziecka owocuje większą pewnością siebie, nastawieniem na poszukiwanie rozwiązań i zaangażowaniem.
Dbamy, by pod okiem najlepszych trenerów dziecko z łatwością opanowało ortografię, strategię mistrzowskiego czytania oraz wytrenowało pamięć i koncentrację. Wykształcamy nawyk skutecznego notowania, sprawnego kojarzenia faktów i rozwiązywania skomplikowanych zadań. Ciekawe materiały czynią naukę jeszcze bardziej atrakcyjną.
Licencjonowany program Leo Maniak składa się z 4 części:

Pierwszy rok programu (30 spotkań)
1. ORTOGRAFIA (11 spotkań)
W ramach zajęć programu Leo Maniak dzieci w atrakcyjny i wesoły sposób poznają ortografię języka polskiego. Poprzez barwne i zabawne obrazy zapamiętują pisownię konkretnych słów. Uczą się ortografii wszystkimi zmysłami, poprzez wzrok, słuch oraz ruch. Wprowadzane są w świat zasad ortografii, korzystając z zabaw, zagadek i rebusów.  W tej części programu wprowadzamy pierwsze techniki ułatwiające koncentrację i ćwiczymy pamięć. Uczymy dzieci również żonglowania, co poza ciekawą formą ruchu jest dobrym ćwiczeniem na  koncentrację, wpływa na lepszą koordynację ruchową oraz usprawnia współpracę dwóch półkul mózgowych.


2. SPRAWNE CZYTANIE I SKUTECZNE NOTOWANIE (19 spotkań)
Zajęcia mają charakter treningu. Dzieci poznają zestaw ćwiczeń, dzięki którym poprawiają tempo czytania, koncentrację oraz rozumienie tekstu i zapamiętywanie przeczytanych informacji. Poprzez systematyczny trening uczą się efektywnej pracy z tekstem – wybierają najistotniejsze informacje i odpowiadają pełnym zdaniem na pytania. Zajęcia wzbogacone są twórczymi działaniami związanymi z treścią czytanych tekstów, m.in. efektownymi eksperymentami naukowymi. Przedstawiamy dzieciom i trenujemy z nimi notowanie na zasadzie „map myśli”. Pokazujemy, jak wykorzystać „mapy myśli” do przygotowania pracy domowej, napisania planu wypracowania, powtórzenia materiału do sprawdzianu, itp. Kontynuujemy trening żonglowania.

Drugi rok programu (30 spotkań)
3. PAMIĘĆ I KONCENTRACJA (15 spotkań)
Zajęcia mają charakter treningu zawierającego szereg ćwiczeń usprawniających pamięć i koncentrację. Dzieci poznają wiele technik pamięciowych i trenują je w oparciu o informacje zaczerpnięte z programu szkolnego. Zapamiętują wiele przydatnych w dalszym toku nauki danych w sposób nie tylko łatwy, ale przede wszystkim trwały (m.in. województwa, daty historyczne, wysokości gór, dopływy rzek). Doskonalą swoją zdolność koncentracji dzięki zabawom sprawnościowym, łamigłówkom i ćwiczeniom gimnastykującym umysł. Jest to również doskonały trening twórczego myślenia. Dzięki opanowanej w tym module metodzie zapamiętywania liczb, dzieci są w stanie efektywnie przyswoić informacje wymagające w tradycyjnym podejściu żmudnego pamięciowego uczenia.

4. KONCENTRACJA AUTOPREZENTACJA LOGICZNE MYŚLENIE (15 spotkań)
Poza treningiem technik pamięciowych poznanych w poprzednich modułach w tej części dzieci uczą się, jak skutecznie i efektownie zaprezentować swoją wiedzę. Uczymy również, jak pokonać strach przed wystąpieniami.

Kurs zapamiętywania – zajęcia indywidualne

Osobom, które wolą pracę indywidualną, oferujemy kursy dedykowane. Można zamówić dowolny z oferowanych kursów dla dorosłych, młodzieży lub dla dzieci.

Przygotowujemy również do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych (kurs dostosowany jest do potrzeb w ustalonym indywidualnie harmonogramie).

Zajęcia pokazowe metody Leo Maniak dla dzieci i rodziców (2022/23)

Leo Maniak zajęcia pokazowe Warszawa, Drzymały 6/6
3 wrz (sob.) 10:00 – 11:00
3 wrz (sob.) 11:30 – 12:30
7 wrz (śr.) 18:00 – 19:00
17 wrz (sob.) 10:00 – 11:00
17 wrz (sob.) 11:30 – 12:30

Leo Maniak zajęcia pokazowe Grodzisk Mazowiecki, Westfala 3
17 wrz (sob.) 13:00 – 14:00

Leo Maniak zajęcia pokazowe on-line (platforma Zoom)
9 wrz (pt.) 18:00 – 19:00 – prosimy o wcześniejszy kontakt.

Terminarz kursów Leo Maniak dla dzieci (2022/23)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniższych terminach i lokalizacjach.

Leo Maniak pierwszy rok, dzieci 8-10 lat
Warszawa, wtorek 16:00 – 18:00, start: 4 października
Warszawa, sobota 9:00 – 11:00, start: 1 pażdziernika
Grodzisk Mazowiecki, sobota 9:00 – 11:00, start 1 pażdziernika
On-line, wtorek 16:00 – 18:00, start: 4 pażdziernika
On-line, sobota 9:00 – 11:00, start: 1 pażdziernika

Leo Maniak pierwszy rok, dzieci 11-13 lat
Warszawa, środa 17:00 – 19:00, start: 14 września
Warszawa, sobota 11:15 – 13:15, start: 1 pażdziernika
On-line, środa 17:00 – 19:00, start: 14 września
On-line, sobota 11:15 – 13:15, start: 1 pażdziernika

Leo Maniak kontynuacja
Warszawa, poniedziałek 16:30 – 18:30, start 19 września
Warszawa, czwartek 17:00 – 19:00, start 22 września
Grodzisk Mazowiecki, sobota 11:15 – 13:15, start 1 pażdziernika
On-line, poniedziałek 16:30 – 18:30, start 19 września
On-line, czwartek 17:00 – 19:00, start 22 września
On-line, sobota 11:15 – 13:15, start 1 pażdziernika

Możliwe jest stworzenie grupy w innych terminach i lokalizacjach, prosimy o zgłoszenia.

Lokalizacje:
Warszawa: ul. Drzymały 6/6 (siedziba Akademii Pamięci)
Grodzisk Mazowiecki: ul. Westfala 3 (Pawilon Kultury)
On-line: platforma videokonferencyjna Zoom (https://zoom.us)

Terminarz kursów dla młodzieży (2022/23)

Zajęcia pokazowe on-line (platforma Zoom)
2 września (pt.) 18:00 – prosimy o wcześniejszy kontakt.

Techniki Pamięciowe dla młodzieży cz. I
On-line, poniedziałek 18:00 – 20:00, start: 12 września
On-line, wtorek 18:00 – 20:00, start: 20 września
On-line, sobota 13:15 – 15:15, start: 8 października

Techniki Pamięciowe dla młodzieży cz. II
On-line, środa 18:00 – 20:00, start: 5 października

Terminarz kursów dla dorosłych (2022/23)

Techniki Pamięciowe dla dorosłych cz. I
On-line, poniedziałek 18:00 – 20:00, start: 26 września
On-line, wtorek 18:00 – 20:00, start: 13 września

Techniki Pamięciowe dla dorosłych cz. II
On-line, czwartek 18:00 – 20:00, start: 15 września

Możliwe jest stworzenie grupy w innych terminach i lokalizacjach, prosimy o zgłoszenia.

Zapisz się

Wyszkoliliśmy już 3000 osób.

Rozwijaj poczucie własnej wartości oparte na solidnych podstawach wiedzy i umiejętności.

Masz pytania?

Napisz do nas!

  Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych w celu kontaktu z firmą Akademia Pamięci Iwona Kacprzak.