Przykładowe ćwiczenia na koncentrację uwagi

Ćwiczenie typu ZE (znajdź element)

Ćwiczenie polega na znalezieniu na obrazku ukrytych przedmiotów. Szukane przedmioty zostały umieszczone pod obrazkiem. Przedmioty są tej samej wielkości, ale mogą być obrócone o dowolny kąt. W ćwiczeniu na koncentrację pomaga co jakiś czas przekręcenie obrazka o 90 stopni.

Ćwiczenie typu „wykreślanka”

Znajdź 15 nazwisk starożytnych filozofów (→↓←↑).

Nazwiska umieszczone są w poziomie w obu kierunkach i w pionie w obu kierunkach, tak jak wskazują strzałki. Przykładowe nazwisko „Platon” zostało zaznaczone już na poniższej wykreślance.

Pod wykreślanką znajduje się tabela z nazwiskami filozofów greckich do wyszukania w wykreślance. To ćwiczenie na koncentrację można zrobić bez patrzenia na wspomnianą tabelę. Jak już nie można znaleźć kolejnego nazwiska to można ułatwić sobie zadanie i zapoznać się z pozostałymi nazwiskami.

Lista haseł do ćwiczenia ka koncentrację typu wykreślanka – filozofowie greccy.

Imię i nazwisko Okres
Tales (z Miletu) ok. 620-540 r. p.n.e.
Anaksymander (z Miletu) ok. 610-546 r. p.n.e.
Anaksymenes (z Miletu) ok. 585-525 r. p.n.e.
Pitagoras 572-497 r. p.n.e.
Symonides (z Keos) ok. 556-468 r. p.n.e.
Heraklit (z Efezu) ok. 540-480 r. p.n.e.
Sokrates ok. 470-399 r. p.n.e.
Demokryt ok. 460-370 r. p.n.e.
Platon 427-347 r. p.n.e.
Arystoteles 384-322 r. p.n.e.
Arystarch ok. 310-230 r. p.n.e.
Archimedes ok. 287-212 r. p.n.e.
Cyceron ok. 106-43 r. p.n.e.
Seneka ok. 4 r. p.n.e – 65 r. n.e.
Marek Aureliusz 121-180 r. n.e.