Techniki zapamiętywania

Techniki pamięci (inaczej mnemotechniki) to zestaw sposobów porządkujących i usprawniających zapamiętywanie.

Do technik podstawowych zaliczamy Skojarzenia, Piktogramy i Łańcuchową Metodę Zapamiętywania

Skojarzenia, to najprostsza technika osadzania przyswajanych informacji w sieci informacji, które już poznaliśmy. Technika skojarzeń wykorzystuje wiedzę o podstawach procesu zapamiętywania, który polega na łączeniu nowych informacji z tymi, które już zostały zapamiętane.

Piktogramyrysunki wykorzystujące niezwykłą rolę jaką ma obraz w procesie zapamiętywania. Człowiek w sposób naturalny przyswaja bardzo dużo informacji dzięki kanałowi wzrokowemu. Mózg natomiast ma umiejętność wyobrażania sobie informacji, nawet wtedy, jeśli jej nie widzimy. Człowiek potrafi stworzyć wizualną reprezentację informacji i przeprowadzać na niej dowolne operacje. Piktogramy, czyli proste rysunki z jednej strony skłaniają nas do szukania prostego sposobu na zwizualizowanie informacji, z drugiej strony mogą być ważnym elementem koncentrującym naszą uwagę, a co za tym idzie ułatwiającym zapamiętywanie.

Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania to nieco bardziej zaawansowana technika, która pozwala zapamiętać dowolny ciąg informacji. W technice tej wykorzystujemy wyobraźnię łącząc wyobrażone reprezentacje informacji w rodzaj historii. Historię tę wyobrażamy sobie w postaci „filmu”, który daje nam możliwość wykorzystania pamięci wzrokowej.

Techniki zapamiętywania – haki pamięciowe

Do technik bardziej zaawansowanych należą techniki pamięciowe oparte na wykorzystaniu haków pamięciowych.
Hak pamięciowy to ustalony symbol (w każdej technice inny), który stanowi coś w rodzaju szkieletu, do którego za pomocą skojarzeń przyporządkowujemy zapamiętywane informacje.

Techniki pamięciowe oparte na hakach to:

Zakładki Osobiste (hakami pamięciowymi są w tej technice części ciała). To technika do codziennego użytku do wykorzystania przy zapamiętywaniu prostych list.

Zakładki Liczbowe (hakami pamięciowymi są ustalone symbole kojarzone z liczbami). To bardzo skuteczna technika. Jej zastosowanie jest wszechstronne. Może być z powodzeniem używana do zapamiętywania informacji w określonej kolejności, gdzie miejsce w szeregu informacji ma znaczenie.

Pokój Rzymski (hakami pamięciowymi są miejsca i elementy wyposażenia domu/mieszkania). Najstarsza ze znanych technik pamięciowych. O jej sile może świadczyć fakt, że jest używana do dziś. Zapamiętywanie informacji odnosi się do znanej nam przestrzeni własnego domu. Wykorzystujemy w niej naturalną pamięć przestrzenną.

Kolejną techniką pamięciową wykorzystującą tym razem naturalną pamięć przestrzenną oraz piktogramy są Mapy Myśli.

Wiele osób uważa Mapy Myśli jedynie za sposób notowania. Faktycznie, Mapy Myśli świetnie się nadają do tego zastosowania. Technika ta wykorzystuje naszą zdolność do postrzegania informacji w przestrzeni i pozwala zauważyć różne korelacje pomiędzy zapisywanymi informacjami. Nie tylko porządkuje wiedzę, ale czasem nasuwa inne spojrzenie na rozpatrywany temat, podpowiada wnioski jakie można by wysnuć z zapisywanych informacji. Niewiele osób wie, że technika ta może być również z powodzeniem stosowana do zapamiętywania informacji, a jej przestrzenny układ może pomóc zarówno w zapamiętywaniu informacji lub jeśli to potrzebne w uchwyceniu chronologii zapisywanej informacji.
Dodatkowo wykorzystanie podrzędnej techniki Piktogramów nie tylko przyciąga uwagę, ale również powoduje łatwiejsze zapamiętywanie treści przedstawionych za pomocą tej techniki.
Wprawa jaką nabieramy w pisaniu kolejnych Map Myśli odkrywa coraz ciekawsze zastosowania tej techniki. Od prostej notatki, przez narzędzie do planowania pracy, procesów czy nowych produktów, po technikę pamięciową.

Główny System Pamięciowy – technika, opanowanie której wymaga nieco więcej czasu, ale której możliwości niezwykle rozwijają repertuar zapamiętywanych informacji o liczby. To zaawansowana technika dostępna dla każdego, komu potrzebne jest zapamiętywanie liczb (daty, PIN-y, hasła, telefony itp.). Inną zaletą ze stosowania tej techniki jest niezwykła gimnastyka umysłowa, tak potrzebna mózgowi by nie tylko zachował, ale również rozwinął swoje możliwości. Technika ta polega na opanowaniu 111 zakładek obrazkowych opartych na Fonetycznym Alfabecie Cyfrowym. Zakładki te łączymy przy pomocy Łańcuchowej Metody Zapamiętywania w dowolnie długie historie, które pozwalają nam zapamiętać dane liczbowe.