Techniki pamięciowe dla dorosłych, część III (32 godz.)

Kurs 4-miesięczny, spotkania raz w tygodniu po 2h przez 16 tygodni.
Kurs prowadzony jest w formie on-line.

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów. Każde spotkanie składa się z 3 części: teoria, praktyka, gimnastyka umysłu.

Część teoretyczna zawiera:

 • Rozszerzenie Głównego Systemu Pamięciowego (GSP)
 • Zakładki alfabetyczne

Część praktyczna zawiera:

 • łączenie wszystkich poznanych technik pamięciowych
 • zapamiętywanie dowolnego ciągu liczb
 • zapamiętywanie dat
 • zapamiętywanie trudnych/obcych słów
 • zapamiętywanie twarzy, imion i nazwisk
 • zapamiętywanie przygotowanych przez siebie danych

Gimnastyka umysłu zawiera:

 • ćwiczenia kreatywności i wyobraźni
 • ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
 • ćwiczenia koordynujące pracę lewej i prawej półkuli mózgu (ruchy naprzemienne)
 • ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe

Twoje korzyści:

 • Rozszerzysz możliwości techniki GSP
 • Udoskonalisz poznane w cz. I programu techniki pamięciowe (Zakładki Liczbowe, Zakładki Osobiste, Łańcuchową Metodę Zapamiętywania, Piktogramy, Mapy Myśli, Pokój Rzymski, Technikę Słów Zastępczych, zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk, akronimy, akrostychy, rymowanki)
 • Udoskonalisz umiejętność szybkiego zapamiętywania dowolnych ciągów informacji i różnorodnych danych
  • w zadanej kolejności
  • z uwzględnieniem pozycji danej informacji
 • Będziesz bardziej kreatywny
 • Rozbudzisz swoją wyobraźnię
 • Nawet bez stosowania technik pamięciowych Twoja pamięć i sprawność myślenia będzie lepsza