Techniki pamięciowe dla dorosłych, część II (32 godz.)

Kurs 4-miesięczny, spotkania raz w tygodniu po 2h przez 16 tygodni.
Kurs prowadzony jest w formie stacjonarnej oraz w formie on-line.

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów. Każde spotkanie składa się z 3 części: teoria, praktyka, gimnastyka umysłu.

Część teoretyczna zawiera:

 • Fonetyczny Alfabet Cyfrowy (wprowadzenie do systemu GSP)
 • Główny System Pamięciowy (GSP): zasady, elementy składowe
 • Mapowanie liczb na obrazy i obrazów na liczby

Część praktyczna zawiera:

 • zastosowania GSP
 • zapamiętywanie dowolnego ciągu liczb
 • zapamiętywanie dat
 • ćwiczenie i doskonalenie technik pamięciowych poznanych w cz. I

Gimnastyka umysłu zawiera:

 • ćwiczenia kreatywności i wyobraźni
 • ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
 • ćwiczenia koordynujące pracę lewej i prawej półkuli mózgu (ruchy naprzemienne)
 • ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe

Twoje korzyści:

 • Poznasz największą technikę pamięciową do zapamiętywania liczb (NIP, PIN, nr. tel, daty, etc.)
 • Udoskonalisz poznane w cz. I programu techniki pamięciowe (Zakładki Liczbowe, Zakładki Osobiste, Łańcuchową Metodę Zapamiętywania, Piktogramy, Mapy Myśli, Pokój Rzymski, Technikę Słów Zastępczych, zapamiętywanie twarzy, imion, nazwisk, akronimy, akrostychy, rymowanki)
 • Udoskonalisz umiejętność szybkiego zapamiętywania dowolnych ciągów informacji i różnorodnych danych
  • w zadanej kolejności
  • z uwzględnieniem pozycji danej informacji
 • Będziesz bardziej kreatywny
 • Rozbudzisz swoją wyobraźnię
 • Nawet bez stosowania technik pamięciowych Twoja pamięć i sprawność myślenia będzie lepsza