Leo Maniak: Koncentracja, autoprezentacja, logiczne myślenie; TEST 6, poz. I i II

Polecenie 1

1. Podaj nazwy województw. Zapisz na kartce numer z obrazka i nazwę województwa.

2. Podpisz dopływy Wisły. Zapisz na kartce symbole umieszczone przy każdym dopływie i odpowiednią nazwę rzeki.

3. Podaj nazwy państw Ameryki Południowej. Zapisz na kartce numer z obrazka i nazwę państwa.

4. Imago Lab. Wpisz odpowiednie wielkości liczbowe lub daty.

a) Prędkość dźwięku w powietrzu ……………………………………………

b) Odległość Ziemi od Słońca ……………………………………………

c) Głębokość Rowu Mariańskiego ……………………………………………

d) Wysokość Mount Everest ……………………………………………

e) Prędkość dźwięku w powietrzu ……………………………………………

f) Długość rzeki Nil ……………………………………………

g) Powierzchnia Jeziora Górnego ……………………………………………

h) Głębokość jeziora Bajkat ……………………………………………

i) Największa depresja – Morze Martwe ……………………………………………

j) Położenie geograficzne Przylądek Rozewie ……………………………………………

k) Powierzchnia Grenlandii ……………………………………………

l) Szybkość Geparda ……………………………………………

m) Prędkość lotu sokoła wędrownego ……………………………………………

n) Ilość pierwiastków zamieszczonych na Tablicy Mendelejewa …………………………

o) Daty panowania Kazimierza Wielkiego ……………………………………………

5. Wypisz zakładki liczbowe z GSP od 51 do 100 oraz od 00, 01 – 09

51 – ……………………
52 – ……………………
53 – ……………………
54 – ……………………
55 – ……………………
56 – ……………………
57 – ……………………
58 – ……………………
59 – ……………………
60 – ……………………
61 – ……………………
62 – ……………………
63 – ……………………
64 – ……………………
65 – ……………………
66 – ……………………
67 – ……………………
68 – ……………………
69 – ……………………
70 – ……………………
71 – ……………………
72 – ……………………
73 – ……………………
74 – ……………………
75 – ……………………
76 – ……………………
77 – ……………………
78 – ……………………
79 – ……………………
80 – ……………………
81 – ……………………
82 – ……………………
83 – ……………………
84 – ……………………
85 – ……………………
86 – ……………………
87 – ……………………
88 – ……………………
89 – ……………………
90 – ……………………
91 – ……………………
92 – ……………………
93 – ……………………
94 – ……………………
95 – ……………………
96 – ……………………
97 – ……………………
98 – ……………………
99 – ……………………
100 – ……………………
00 – ……………………
01 – ……………………
02 – ……………………
03 – ……………………
04 – ……………………
05 – ……………………
06 – ……………………
07 – ……………………
08 – ……………………
09 – ……………………