Leo Maniak: Koncentracja, autoprezentacja, logiczne myślenie; TEST 5, poz. II

Polecenie 1

Używając wskaźnika/myszki przeczytaj uważnie tekst.

…………………………………………………….

„Dzień wstawał cudny, ciepły, a jędrny, niby ten chłop dobrze wyspany, któren ledwie przecknąwszy na równe nogi się zrywa i szepce pacierze, trąc oczy, a ździebełko poziewając za robotą się rozgląda.

Słońce wschodziło pogodnie; czerwone i ogromne, z wolna wtaczało się na wysokie niebo, jakoby na to pole nieobjęte, kaj w sinych oprzętach mgieł leżały nieprzeliczone stada chmur.

I wiater już się wałęsał po świecie, kieby ten gospodarz budzący wszystko na świtaniu; przegarniał zboża pomdlałe, dmuchał we mgły, że rozpierzchły się na wsze strony, targał obwisłymi gałęziami, kajś na rozstajach huknął, to chyłkiem przebrał się ku uśpionym jeszcze sadom i rymnął w gąszcze, że  z wiśni posypał się ostatni okwiat i kiej śnieg trząsł się na ziemię, kiej łzy na wody stawu padał.

Ziemia się budziła, ptaki zaśpiewały w gniazdach, drzewa też jęty szemrać niby tym pacierzem pierwszym; kwiaty się otwierały podnosząc do słońca ciężkie, zwilgocone i senne rzęsy, a lśniące rosy sypały się gradem perlistym.

Długi a luby dygot zatrząsł wszystkim, co znowu się budziło do życia zaś gdziesik z ziemi, ze dna wszelkiego stworzenia buchnął niemy krzyk i jak głucha błyskawica przeleciał nad światem, jak kiedy człowieczą duszę w twardym śpiku zmora dusi, że targa się, stracha, zamiera, ale raptem oczy ozewrze na słoneczną światłość i krzykiem szczęsnego oniemienia dzień wita i to, że między żywymi jest jeszcze, niepomna, jako to nowy dzień trudów a boleści, jak wczoraj było, jak jutrem przyjdzie jak zawdy będzie…”

Fragment Chłopów Władysława Reymonta

Polecenie 2

Odpowiedz na pytania związane z zamieszczonym powyżej tekstem. Tam, gdzie to wymagane, zaznacz właściwą odpowiedź.

1. Wskaż zdanie, w którym nie popełniono błędu.

a) „l wiater się już wałęsał po świecie, jakoby gospodarz budzący wszystkich na świtaniu (…)”.

b) „(…) oczy ozewrze na słoneczną radość i krzykiem szczęsnego oniemienia dzień wita (…)”.

c) „Słońce (…) z wolna wtaczało się na wysokie niebo, jakoby na to pole nieobięte (…)”.

2. Gospodarz …

a) odmawia pacierz o poranku.

b) rymnął w gąszcze.

c) przeganiał zboża pomdlałe.

3. Kwiaty otwierały się:

a) podnosząc do słońca lekkie, zwilgocone i senne rzęsy.

b) podnosząc do słońca ciężkie, zwilgocone i senne powieki.

c) podnosząc do słońca ciężkie, zwilgocone i senne rzęsy.

4. Zaznacz błędną odpowiedź: (…) ze dna wszelkiego stworzenia buchną, krzyk (…):

a) niemy.

b) jak kiedy człowieczą duszę w twardym śpiku sen dusi.

c) jak głucha błyskawica przeleciał nad światem.

5. Tekst jest:

a) opowiadaniem o mężczyźnie, który stara się obudzić przyrodę.

b) fragmentem „Chłopów” Wiesława Reymonta.

c) testem dotyczącym czytania ze zrozumieniem.

6. Wiatr …

a) dmuchał w gąszcze i targał obwisłymi gałęziami.

b) huknął w sadzie tak, że wiśnie gubiły liście.

c) wałęsał się po świecie.

7. O poranku:

a) wschodzi pomarańczowe, ogromne słońce.

b) pada śnieg niczym łzy na wody stawu.

c) gospodarz zrywa się na równe nogi i za robotą się rozgląda.

8. Zaznacz niewłaściwą odpowiedź. Dzień jest …

a) pełen trudów i boleści.

b) krzykiem szczęsnego oniemienia.

c) cudny, ciepły, a jędrny, niby ten chłop dobrze wyspany.

8. Zmień tekst umieszczony poniżej tak, by byt on zrozumiały dla współczesnego czytelnika.

Dzień wstawat cudny, ciepty, a jędrny, niby ten chtop dobrze wyspany, któren ledwie przecknąwszy na równe nogi się zrywa i szepce pacierze, trąc oczy, a ździebetko poziewając za robotą się rozgląda.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Nadaj tytuł fragmentowi „Chłopów”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..