Techniki pamięciowe dla młodzieży, część I (32 godz.)
Kurs 4-miesięczny, spotkania raz w tygodniu po 2h przez 16 tygodni.
Kurs prowadzony jest w formie stacjonarnej oraz w formie on-line.
Pełny kurs składa się z dwóch poziomów: podstawowego (część I) i zaawansowanego (część II).
Kurs prowadzony jest w formie warsztatów. Każde spotkanie składa się z 3 częśći: teoria, praktyka, gimnastyka umysłu.

Część teoretyczna zawiera:

 • Informacje na temat pracy mózgu
 • Teorię na temat pamięci
 • Omówienie procesów zapamiętywania
 • Teorię dotyczącą technik pamięciowych

– Zakładki Liczbowe
– Zakładki Osobiste
– Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
– Piktogramy
– Mapy Myśli
– Pokój Rzymski
– Technika Słów Zastępczych
– Akronimy, akrostychy, rymowanki

Część praktyczna zawiera:

 • przykłady zastosowania każdej z ww. technik pamięciowych
 • ćwiczenie i doskonalenie poznanych technik pamięciowych

Gimnastyka umysłu zawiera:

 • ćwiczenia kreatywności i wyobraźni
 • ćwiczenia koordynujące pracę prawej i lewej półkuli mózgu (ruchy naprzemienne)
 • ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
 • ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe

Twoje korzyści:

 • Poznasz 8 technik pamięciowych (Zakładki Liczbowe, Zakładki Osobiste, Łańcuchową Metodę Zapamiętywania, Piktogramy, Mapy Myśli, Pokój Rzymski, Technikę Słów Zastępczych, akronimy, akrostychy, rymowanki)
 • Dowiesz się jak działa pamięć
 • Nauczysz się co jest dobre dla Twojego mózgu
 • Zyskasz umiejętność szybkiego zapamiętywania dowolnych ciągów informacji i różnorodnych danych
  • w zadanej kolejności
  • z uwzględnieniem pozycji danej informacji
 • Będziesz bardziej kreatywny
 • Rozbudzisz swoją wyobraźnię
 • Nawet bez stosowania technik pamięciowych Twoja pamięć i sprawność myślenia będzie lepsza