Leo Maniak, Sprawne czytanie, TEST 1, poz. I

Polecenie 1

Używając wskaźnika/myszki przeczytaj uważnie tekst.

Georges Seurat

Georges Seurat pozostanie dla nas tajemnicą. Znamy wprawdzie jego dzieła. Znamy kluczowe daty i wydarzenia z jego biografii, lecz niewiele wiemy na temat jego życia prywatnego, jego osobowości i wszystkiego, co się działo poza malarską pracownią. Odnieść można wrażenie, że człowiek został całkowicie przysłonięty przez artystę.

Georges Seurat urodził się w Paryżu 2 grudnia 1859 roku. Jest trzecim z kolei spośród czworga dzieci państwa Seurat. Georges od najmłodszych lat interesuje się rysunkiem. Jego wuj – sam malarz-amator – zachęca chłopca do malowania. Mając 17 lat, Georges zapisuje się do Miejskiej Szkoty Rzeźby i Rysunku. W 1878 roku zaczyna studia w Akademii Sztuk Pięknych.

Już wtedy Seurat wywiera przedziwne wrażenie na otoczeniu. Zazwyczaj imponuje swoim wyglądem. Signac, malarz i przyjaciel Seurata, opisuje go jako „wspaniałego mężczyznę, muskularnego i brodatego”. Mimo wspaniałej postawy malarz najczęściej pozostaje zamknięty w sobie. W czasie studiów spędza dużo czasu w bibliotece, studiując dzieła wielkich mistrzów. W wolnych chwilach rysuje, czyta artykuły publikowane w prasie zajmującej się sztuką. Po odbyciu służby wojskowej wraca do Paryża, gdzie odnajduje własną drogę w sztuce¹.

¹ Na podstawie: „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”, 1998, nr 11, str. 3.

Georges Seurat, Niedzielne popoludnie na Grande-Jatte (1884-1886).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/

Polecenie 2

Odpowiedz na pytania związane z przeczytanym tekstem. Tam, gdzie to wymagane, zaznacz właściwą odpowiedź. Znajdź w tekście fragmenty potwierdzające twój wybór. Podkreśl je.

1. Zaznacz niewłaściwą odpowiedź. Georges Seurat

a) urodził się w Paryżu w 1859 roku.
b) jest autorem dzieła Niedzielne popołudnie na Grande-Jatte – 1884-1886.
c) jest drugim z kolei spośród czworga dzieci Ernestine Faivre Chryzostoma Seurata.

2. Połącz datę z wydarzeniem.

1859 1878 1876
Narodziny Georgesa Seurata Georges Seurat zapisuje się do Miejskiej Szkoły Rzeźby i Rysunku Georges Seurat zaczyna studia w Akademii Sztuk Pięknych

 

3. Kto zachęca Georgesa Seurata do malowania? Odpowiedz pełnym  zdaniem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. W zdaniu Signac, malarz i przyjaciel Seurata, opisuje go jako „wspaniałego mężczyznę, muskularnego i brodatego”. Wyraz muskularny można zastąpić słowami

a) silnie zbudowany.
b) wątły i niski.
c) wyjątkowo szczupły.

5. Jakie zwierzęta znajdują się na obrazie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ile parasolek znajduje się na obrazie? Odpowiedz jednym zdaniem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Zaznacz prawdziwe zdanie.

a) Na obrazie namalowano wyłącznie osoby dorosłe.
b) W czasie studiów malarz spędza dużo czasu w bibliotece, studiując dzieła wielkich mistrzów.
c) Po odbyciu służby wojskowej wraca do Londynu, gdzie odnajduje własną drogę w sztuce.

8. Można odnieść wrażenie, że w przypadku Georgesa Seurata człowiek został całkowicie przysłonięty przez artystę, ponieważ

a) nie znamy jego wszystkich dzieł.
b) niewiele wiemy na temat jego życia prywatnego.
c) nie znamy kluczowych dat i wydarzeń z jego biografii.