Polityka Prywatności

Akademia Pamięci, 02-495 Warszawa, ul. Drzymały 6/6

 1. Zgodnie z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Pamięci Iwona Kacprzak NIP: 534-118-20-16. Kontakt z administratorem: biuro@akademiapamieci.pl.

Typ przetwarzanych danych

Dane przetwarzane przez Administratorów zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy Prowadzenia Kursu.
Są to:

 • imię, nazwisko i wiek Kursanta
 • oraz dane jego prawnego Opiekuna: imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości, adres email, telefon kontaktowy, adres zamieszkania.

Cel przetwarzania Danych Osobowych

Administratorzy przetwarzają dane osobowe w następujących celach:

 • rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została podpisana odpowiednia umowa powierzenia;
 • prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska Kursantów w dzienniku oraz oceny uzyskane z testów i innych prac;
 • informowanie Kursantów lub ich Opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką w Akademii Pamięci za pośrednictwem wiadomości sms, połączeń telefonicznych, maili.

Model przetwarzania danych

 • Administrator udziela dostępu do danych osobowych Kursantów trenerom Akademii Pamięci, po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Trenerzy dysponują imieniem i nazwiskiem Kursantów.
 • Dane osobowe Kursantów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane przez okres trwania umowy oraz dwa lata od jej zakończenia.
 • Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania.

Prawa Kursantów i Opiekunów

Kursanci / prawni Opiekunowie mają prawo:

 • do wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci
 • do modyfikacji danych w dowolnym momencie
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 • do bycia zapomnianych – tj żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych Iwoną Kacprzak.