Leo Maniak: Koncentracja, autoprezentacja, logiczne myślenie; TEST 4, poz. I

Polecenie 1

Używając wskaźnika/myszki przeczytaj uważnie tekst.

…………………………………………………

Otóż trzeba wam wiedzieć, że w tych czasach żyły trzy Gorgony; a były to najdziwaczniejsze potwory, jakie ludzkie oko widziało od stworzenia świata i jakich nikt nie ujrzy w przyszłości. Byty to siostry z gatunku wstrętnych i złośliwych smoków. Na głowie każdej z nich zamiast włosów rosło sto ogromnych węży, a wszystkie byty żywe, wity się, kurczyły i skręcały, wysuwając jadowite języki z rozdwojonym żądłem na końcu. Zęby Gorgon wyglądały jak długie kły, ręce miały z brązu, a ciała ich pokrywała łuska, która – chociaż nie z żelaza – była równie twarda i mocna. Miały także skrzydła i mogę was zapewnić, że były one naprawdę wspaniałe; bo każde pióro tych skrzydeł było z czystego, jasnego, połyskującego, wypolerowanego złota i niewątpliwie musiał być to widok olśniewający, kiedy Gorgony przelatywały w promieniach słońca.

Ludzie rzadko spoglądali w górę, by dostrzec blask tej połyskującej jasności. Uciekali i chowali się, jak mogli najszybciej. Bowiem, kiedy jakiś nieszczęśnik utkwił wzrok w ich twarzy, natychmiast, nieodwołalnie zamieniał się z istoty z krwi i kości w zimny, martwy kamień.

Gorgony przypominały jakieś straszne, gigantyczne owady – olbrzymie złotoskrzydłe żuki, ważki czy coś w tym rodzaju, jednocześnie odrażające i piękne. Tylko tyle, że byty tysiąc albo milion razy większe. A jednocześnie było w nich także coś ludzkiego.

Polecenie 2

Odpowiedz na pytania związane z zamieszczonym powyżej tekstem. Tam, gdzie to wymagane, zaznacz właściwą odpowiedź.

1. Nadaj tytuł opowiadaniu. Powinien być dwuwyrazowy.

…………………………………………………………………………..

2. Gorgony to

a) siostry z gatunku wstrętnych i złośliwych żmij.

b) ogromne węże.

c) potwory, które zamieniały ludzi w kamień.

3. Zaznacz nieprawidłową odpowiedź.

a) Zęby Gorgon wyglądały jak długie kły.

b) Ciała Gorgon pokrywała łuska, która – chociaż z żelaza – była równie twarda i mocna.

c) Gorgony miały wspaniałe skrzydła.

4. Każde pióro tych skrzydeł

a) było z czystego, jasnego, połyskującego, wypolerowanego złota.

b) lśniło się niby srebro w promieniach słońca.

c) pokryte było żelazem.

5. Dlaczego ludzie rzadko spoglądali na przelatujące Gorgony. Odpowiedz pełnym zdaniem.

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

6. Na głowie każdej z Gorgon zamiast włosów rosło

a) sto ogromnych węży, a wszystkie były żywe, wiły się, kurczyły i skręcały, wysuwając jadowite języki z żądłem na końcu.

b) sto ogromnych węży, a wszystkie były żywe, wiły się, kurczyły i skręcały, wysuwając jadowite języki z rozdwojonym żądłem na końcu.

c) sto ogromnych węży, a wszystkie byty żywe, wity się, kurczyły i skręcały, wysuwając jadowite żądło.

7. Do jakich owadów są porównane Gorgony. Wymień je w kolejności alfabetycznej.

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

8. Wypisz z tekstu po 3:

a) rzeczowniki: ………………………………………………………………………………………………..

b) czasowniki: …………………………………………………………………………………………………

c) przymiotniki: ………………………………………………………………………………………………..

9. Dlaczego Gorgony przelatujące w promieniach słońca stanowiły niewątpliwie olśniewający widok? Odpowiedz w 2 zdaniach.

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

10. W zdaniu Bowiem, kiedy jakiś nieszczęśnik utkwił wzrok w ich twarzy, natychmiast, nieodwołalnie zamieniał się z istoty z krwi i kości w zimny, martwy kamień.
Podkreślony wyraz zastąp innym, nie zmieniając sensu zdania.

Bowiem, kiedy jakiś nieszczęśnik utkwił wzrok w ich twarzy, ……………………………., nieodwołalnie zamieniał się z istoty z krwi i kości w zimny, martwy kamień.

11. Narysuj gorgony zgodnie z informacjami zawartymi w tekście.