GSP memo

Klasyczna gra „memo” na bazie liczb i odpowiadającym im obrazów Głównego Systemu Pamięciowego (GSP).
Trening doskonali poznane zakładki GSP oraz rozwija pamięć przestrzenną. Trenuje się zestawami po 10 obrazów i 10 odpowiadających im liczb.

Aplikacja służy do nauki systemu GSP. Prezentowane są liczby lub obrazy z jednej z 11 dziesiątek składających się na cały system GSP. Kolejność pokazywania (i tym samym odgadywania) jest losowa. Liczony jest czas odgadnięcia danej 10 w celu motywacji do dalszej nauki.

Na początku użytkownik wybiera jedną z 11 dziesiątek (1-10, 11-20, …, 91-100, 00-09). Ustala również tryb odgadywania: od obrazów do liczb / od liczb do obrazów. Po uruchomieniu startuje stoper i pokazuje się pierwszy obraz / liczbę. Jeżeli użytkownik zna odpowiednik obrazu / liczby to przechodzi dalej. Wyświetla się wtedy losowo wybrany kolejny obraz / liczba. Jeżeli nie zna odpowiedzi to można sprawdzić jaki jest właściwy odpowiednik (przycisk SPRAWDŹ). Po wyświetleniu wszystkich obrazów z danego zakresu stoper się zatrzymuje i można ocenić swoje wyniki.

Po takiej rundzie można uruchomić tę samą rundę jeszcze raz (kolejność pokazywanych liczb / obrazów będzie inna), albo przejść do odgadywania w drugą stronę (od liczb do obrazów). Można też zmienić zakres i pracować na nowych parach liczba-obraz. Dla początkujących przydatny będzie przycisk NAUKA. Wyświetli się wtedy mapowanie całego GSP. Przewijając z góry na dół można zapoznać się (przypomnieć sobie) jak mapują się poszczególne liczby na obrazy i odwrotnie.

Wsparcie techniczne: e-mail: support@akademiapamieci.pl