AP memo

MEMO z użyciem obrazów/skojarzeń zaczęrpniętych z Głównego Systemu Pamięciowego.

MEMO używające obrazów z Głównego Systemu Pamięciowego (GSP). Jest to wstęp do zapamiętywania liczb i poznania Głównego Systemu Pamięciowego.
Trening utrwala pamięć obrazów skojarzonych będących zakładkami GSP oraz rozwija pamięć przestrzenną. Trenuje się zestawami po 10 par obrazów adekwatnych do kolejnych 10-tek skojarzeń systemu GSP.
Kolejność układania obrazów jest losowa. Liczony jest czas odgadnięcia 10 par obrazów w celu motywacji do dalszej nauki.
Na początku użytkownik wybiera jedną z 11 zestawów obrazów. Po odkryciu pierwszego obrazu startuje stoper i należy szukać pary. Trzecie naciśnięcie któregokolwiek obrazu zakwywa odkryte obrazy jeżeli nie stanowią one pary. Jeżeli jest tp para to te obrazy są usuwane z dalszej gry.
Po odgadnięciu wszystkich obrazów z danego zestawu stoper się zatrzymuje. Można wtedy ocenić swoje wyniki.
Można wybrać zestaw plus (suwak trzeba przesunąć do oporu w prawo). Wtedy mamy plansze z 42 obrazami (21 par) które są losowane z całego zestawu obrazów GSP (ze 111 obrazów). Reszta gry jak przy zestawach po 10 par obrazów.
Po takiej rundzie można uruchomić kolejne odgadywanie tego samego zestawu jeszcze raz lub zmienić zestaw i pracować na nowych obrazach.
Przycisk HELP pokazuje wszystkie zestawy obrazów jakie są do dyspozycji.

Wsparcie techniczne: e-mail: support@akademiapamieci.pl